Trelleborg

Gifter från flygplats har nått insjöar

Trelleborg Artikeln publicerades

Miljögifter från Sturups flygplats har läckt ut i Börringesjön och Fjällfotasjön. Det visar nya mätningar.
– Man ska vara försiktig med att äta fisk från sjöarna men det är inte farligt att bada i dem, säger Charlotte Leander på länsstyrelsens miljöenhet.

Gifterna som ingår i gruppen perflourerande ämnen har hittats i fiskar i Börringesjön och Fjällfotasjön. Ämnena, som kan spridas vidare till människan, påverkar framförallt fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Länsstyrelsen kommer att gå ut med information om de förorenade sjöarna till allmänheten. Men tillsvidare gäller Livsmedelsverkets generella rekommendationer. Det innebär att gravida kvinnor och barn bara bör äta insjöfisk en till två gånger om året.

– Det finns mycket gifter i insjöfisk så alla ska vara försiktiga med att äta den. Men vi för samtal med livsmedelsverket om vi ska ändra rekommendationerna för just dessa sjöar, säger Charlotte Leander.

Konsultföretaget WSP, som genomfört mätningarna, rekommenderar dock starkare säkerhetsåtgärder. Barn och kvinnor i fertil ålder bör inte äta fisk från Börringesjön alls.

I Fjällfotasjön föreslår företaget ett totalt fiskeförbud och att djur som används i livsmedelsproduktion inte ska dricka vattnet.

– Det är få fiskar som har undersökts men större undersökningar är på gång i augusti, september. Då får vi se vilka åtgärder som blir av, säger Charlotte Leander.

Gifterna kommer från brandövningar på Sturups flygplats. Perflourerande ämnen finns nämligen i det skum som tidigare använts för att släcka bränder i flygplan.

Klas Nilsson är pressansvarig på Swedavia, företaget som driver flygplatsen. Han menar att ämnena har vandrat från brandövningsplatsen, vidare till ytvattnet i vattendrag och sedan runnit ut i de båda sjöarna.

– Övningsplatsen har bottenplatta och det är där som det läckt. Vi har fasat ut de kemikalierna i brandskummet sedan 2008 så de används inte idag. Nu tittar vi på hur vi ska arbeta vidare med detta tillsammans med länsstyrelsen, säger han