Trelleborg

Gamla Trelleborg orolig för Två Lejon

Trelleborg
Foto:

Föreningen Gamla Trelleborg är orolig för vad som ska hända med den gamla restaurangbyggnaden Två Lejon. Bakgrunden är att ägaren sökt bygglov för att bygga om till lägenheter.

Det var nu i september som AB Boxplay sökte bygglov för att bygga om huset till bostäder. Det handlar om tio lägenheter, fem på vardera av de båda våningsplanen.

Åtta av lägenheterna ska bli tvåor medan det blir två treor.

Föreningen Gamla Trelleborg skriver nu till samhällsbyggnadsnämnden och uttrycker en oro för vad som ska hända med huset.

"Kommer husets exteriör att förändras?" undrar föreningen i sitt brev.

Fastighetsägaren har tidigare deklarerat att fasaden inte kommer att ändras vid ombyggnaden.

Föreningen undrar också över den inre miljön i huset.

"Vad händer med de ovärderliga invändiga väggmålningarna?" skriver föreningen.

Om väggmålningarna inte ska exponeras bör de byggas över med dubbla väggar, anser Gamla Trelleborg.