Trelleborg

Full fart på muddringen i hamnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Ombyggnaden av hamnen går som planerat även om vädret ställer till det ibland. I drygt en månad har muddringen i hamnen pågått. Ett kostsamt arbete som kräver aktivitet dygnet runt.

Vid kraftig vind blir de små båtarna, så kallade sidtippare, försenade då de är rädda att gå emot stenen när det ska tömma sin last, men arbetet i hamnen fortgår och cirka två tredjedelar är klart.

– Vi har kört ner den mesta stenen och det är det som vi lägger mest pengar på i budgeten, säger Leif-Göran Johnsson vd för Jonab, huvudentreprenör för utbyggnaden.

Sammanlagt rör det sig om 600 000 ton sten som ska användas.

– Kärnan i västra piren är klar och vi har börjat med muddringen av hamnbassängen, säger Johnsson.

Uppe på en kulle, döpt Jims Hill efter Jim Leveau, säkerhetsansvarig i Trelleborgs hamn, syns hur stora grävmaskiner är igång med muddringen.

– Vi kör dygnet runti sex månader med grävmaskiner från Tyskland. Muddermaskinerna kostar uppemot 25 000 kronor i timmen så det blir för dyrt att ha dem stilla, berättar Leif-Göran Johnsson.

Muddrandet görs på den västra sidan av hamnen och det uppgrävda körs sedan på pråmar och dumpers till den östra sidan där det töms i en grop. Jobbet utförs av två arbetslag som består av dryga trettiotalet anställda från runt om i Skåne. För att undvika kaos i hamnen har de stora färjorna företräde.

– De påverkas inte alls av vårt arbete, säger Leif-Göran Johnsson.

Några som däremot kan påverkas negativt är fiskarna.

– Om vattnet blir för grumligt kan det sätta sig på fiskens gälar, berättar Johnsson.

Därför ställer Länsstyrelsen som krav att dagliga kontroller görs av grumligheten i vattnet.

– Jag kollar genomwebbkameran hur det ser ut och verkar det finnas något åker jag ut och tar ett vattenprov. Om det visar sig vara för grumligt måste vi avbryta arbetet och vänta tills det blir bättre. Än så länge har det inte varit några problem, säger Leif-Göran Johnsson.

Muddringen beräknas pågå fram till jul och allt arbete som hittills är bestämt ska enligt plan vara klart i februari 2013.