Trelleborg

Framtida störtfloder ska byggas bort

Trelleborg Artikeln publicerades

För att minska risken för översvämningar och övergödning ska kommunens åtta största dikningsföretag byggas om och moderniseras. Kostnad: 130 miljoner kronor.

– Många dikningsföretag har inte den kapacitet som krävs, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

På senare tid har översvämningarna i kommunen blivit fler och därför har frågan om dikningsföretagens kapacitet kommit upp till ytan. Nu vill Trelleborgs kommun stämma i bäcken, och har därför ansökt om 130 miljoner kronor i bidrag av havs- och vattenmyndigheten för att bygga om, modernisera och klimatanpassa dikningsföretagen.

– Det handlar dels om att undvika översvämningar, men egentligen lika mycket om att utsläppen inte ska gå direkt ut i havet. Det är ett väldigt omfattande arbete, men det genomförs så skapar det fantastiska förutsättningar för Östersjöns fortlevnad, säger Patrik Holmberg.

Projektet ska pågå i tre år och under den tiden ska dikningsföretagen byggas om så att man översvämningar i dikena vid regn och höga havsvattennivåer i Östersjön. Projektets tre huvudsyften är att minska näringsutsläppen via åarna till Östersjön, motverka översvämningar och producera material för produktion av biogas.

Trelleborgs kommun är delägare i många dikningsföretag, tillsammans med andra markägare, till exempel jordbruksföretag och kyrkan. Patrik Holmberg räknar med att staten ska stå för den största kostnaden, men hittills har Havs och vattenmyndigheten bara beviljat bidrag för tre miljoner kronor.

– Det blir kanske inte så många grävskopor i marken för de pengarna, men det räcker för att vi ska kunna påbörja en projektering. Jag har goda förhoppningar om att Havs- och vattenmyndigheten går in med en betydande del av kostnaden i slutändan, säger Patrik Holmberg.