Trelleborg

Förvirrande vägmarkering ska bort

Trelleborg Artikeln publicerades

Nu vill Motormännen få bort förvirrande vägmarkeringspilar på sex avfarter på E6. Pilarna leder folk, som kört av motorvägen, att köra på motorvägen igen trots att en majoritet egentligen ska svänga höger eller vänster.

När Motormännens vägombud Lars-Olof Olsson besiktigade den nya motorvägen mellan Vellinge och Trelleborg upptäckte han att allt inte stod rätt till på marken.

– Nej, jag tyckte att det var lite märkliga markeringar. De är otydliga och skapar en osäkerhet som sedan i sin tur skapar situationer där bilförare tvekar, säger han.

Vägmarkeringen, en så kallad körfältspil som pekar rakt fram, som han reagerat på finns vid samtliga sex nya avfarter på den aktuella vägsträckan det vill säga avfart 6 och 7.

– Enligt vägmärkesförordningen betyder vägmarkering M19, som den heter, lämplig färdväg i markerat körfält, vilket rent konkret betyder att bilisterna då ska köra rakt fram, vilket förmodligen inte är den riktning de ska eftersom det leder ut dem på motorvägen igen, säger Lars-Olof Olsson.

Han har nu skickat in bilder och ett krav till Trafikverket att problemet åtgärdas innan det sker några olyckor på grund av de vilseledande markeringarna.

– Det kan tyckas vara en småsak, men det känns onödigt om något händer. Det är lätt åtgärdat. Antingen målas det tilläggspilar åt höger och vänster annars bör pilen tas bort, fortsätter han.

Det var i samband med att Lars-Olof Olsson bevakade den omtalade Maglarpsrondellen han upptäckte bristerna vid de olika avfarterna på E6.

Tidningen har sökt ansvarig på Trafikverket utan framgång.