Trelleborg

"Förutsättning för levande landsbygd"

Trelleborg Artikeln publicerades

För att landsbygden ska leva i framtiden är det otroligt viktigt med tillgång till snabbt bredband. Det anser Åsa Odell, Södra Åbybo och ordförande i den nystartade "Byanätsgruppen."

Arbetsgruppen startades i dagarna av regeringen, som en del i jobbet med sitt bredbandsmål. Som säger att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha bredbandsuppkoppling till 2020 (i dag ligger den siffran på 40 procent i Skåne). "Byanätsgruppen" leds av Åsa Odell från Södra Åby, tidigare LRF-ordförande i Skåne.

– För att nå målet om 90 procents hushållstäckning måste man även lösa frågan på landsbygden, konstaterar Åsa Odell. I städerna kan de kommersiella aktörerna bygga ut. Men på landsbygden krävs både ett ideellt engagemang från de boende, och att staten sätter till pengar.

Pengar, det kommer också. Den halva miljard kronor som regeringen redan satsat är i det närmaste slut, så nu öronmärks ytterligare 600 miljoner för ändamålet. Det är dock inte från Byanätsgruppen man ska söka de pengarna. Gruppen har en annan funktion, förklarar Åsa Odell:

– Under de senaste åren har det vuxit fram nästan som en "fiberrörelse" på landsbygden, och mellan 600 och 700 fibernät finns redan. Men det är ett tufft jobb att starta och driva sådant, och man har sett att det behövs mer stöd. Så vi kommer att lyssna på de redan etablerade grupperna för att se vilka behoven är vad gäller teknik, organisation, pengar eller hjälp med att söka pengar.

Byanätsgruppen ska redan i maj 2013 presentera en slutrapport.

Nu är ju Sverige internationellt sett väl försett med bredbandsteknik, och även på landsbygden kan de flesta teckna avtal om så kallad ADSL-uppkoppling via telefonnätet. Hur viktigt är det då med fast bredband på landsbygden?

– Otroligt viktigt, tycker Åsa Odell. Sverige är ett stort land med väldigt mycket landsbygd, vilket många lätt glömmer i tätare områden. En förutsättning för en levande landsbygd i framtiden är att ha tillgång till snabbt internet. Både för privat bruk, näringsverksamheter och samhällsfunktioner som larm och annat.