Trelleborg

Forskaren: ”Det finns ingen enkel quickfix”

Trelleborg Artikeln publicerades

Skolan lever i tron att tjejer och killar behandlas lika och bedöms efter samma skala. Men i verkligheten ser det inte ut så. ”Tyvärr är skolan ganska blind för att kön spelar roll”, säger Mia Heikkilä, forskare, utbildare och lektor i pedagogik.

Ett ökat utanförskap i skolan som i sin tur vidgar klyftorna mellan högutbildade och lågutbildade i ett samhälle där kunskapskraven för att få arbete ökar. Det kan bli konsekvensen om inte skillnaderna i betyg mellan tjejer och killar sjunker. Det menar Mia Heikkilä.

–  Det kan bli så, men vi vet inte. Vi börjar se konsekvenserna av att vi haft en väldigt stor grupp kvinnor som utbildat sig vidare. Det syns till exempel på en del myndigheter som står inför generationsskiften. De har svårt att rekrytera män med formell kompetens, säger hon.

För att komma till rätta med problemet krävs att skolan gör upp med självbilden att elever behandlas lika. Ett genusperspektiv måste fogas in i hela skolverksamheten. Något som in tur grundas på att lärarna utbildas och blir medvetna om hur könstillhörighet ordnar så väl skolan som samhället.

–  Med den insikten kan man avgöra hur det funkar i dag, men också hur man kan göra på ett annat sätt. Och det behöver vara ett långsiktigt arbete i lugn och ro. Man behöver prova och utvärdera vad som fungerar på varje enskild skola. Det finns ingen enkel quickfix, säger Mia Heikkilä.

Starkare insatser

Arbetet med att minska betygsskillnaderna mellan könen är också nära sammankopplat med annat kvalitetsarbete i skolan. Till exempel fler utvärderingar av elever och starkare insatser mot trakasserier och mobbning.

–  Det handlar inte bara om att jobba med jämställdhet. Får man ett bra arbetsklimat samtidigt som man har koll på sin betygsstatistik så vinner också jämställdheten på det, säger Mia Heikkilä.

Vad tjejernas betygsmässiga dominans beror på är omtvistat. Mia Heikklä lyfter fram faktorer som att skolan omedvetet behandlar pojkar och flickor olika, och därmed ger dem olika möjligheter till utbildning. Något som gynnar det ena könet och missgynnar det andra.

Pedagogiskt ansvar

Däremot är hon skeptisk till förklaringar som att tjejer och killar mognar olika snabbt.

–  Med den förklaringen gör man det enkelt för sig och tar inte sitt pedagogiska ansvar. Även om att det skulle vara så att tjejer mognar snabbare så har killarna rätt att få samma utbildning. Det står tydligt i skollagen. Just synen att betygsskillnader beror på eleverna och inte på skolan är något man ska komma ifrån. Varken killar eller tjejer har valt att gå i en skola som har de strukturer den faktiskt har, säger Mia Heikkilä.