Trelleborg

Företrädare för hamnen ville stoppa domstolsprocess

Trelleborg Artikeln publicerades

Socialdemokraten Sten Björk och hamnens vd Tommy Halén ska ha försökt förmå personer som överklagade beslutet om hamnens utbyggnad till Högsta domstolen (HD) att dra tillbaka sina överklaganden.

Mot löften om att hamnen skulle betala kostnaderna ska Björk och Halén ha uppmanat personerna att anlita en jurist för att utreda förutsättningarna att lyckas med överklagan till HD. Ifall juristen kom fram till att de som överklagade inte hade några utsikter att lyckas i HD skulle personerna dra tillbaka överklagandena och hamnen stå för advokatkostnaderna.

Uppgifterna kommer till Trelleborgs Allehanda från flera källor och bekräftas av Söderslättspartisterna Bertil Larsson och Rikard Lehmann. Det var Larsson och Lehmann som kontaktades och uppmanades att föra erbjudandet vidare till de andra som överklagat hamnens tillstånd till Högsta domstolen.

– Jag tycker inte det är anständigt att göra så. Det är inte snyggt skött, säger Rikard Lehmann.

Det var i slutet av januari i år som Rikard Lehmann, då partiets talesperson i miljöfrågor, kontaktades av Sten Björk. Enligt Lehmann ska Sten Björk ha beklagat att hamnutbyggnaden drog ut på tiden och förklarat att det var olyckligt att ärendet ännu inte var avgjort av Högsta domstolen. Björk ska då ha enligt Lehmann ha lanserat idén att låta en jurist gå igenom ärendet, och ifall juristen kom fram till att utsikterna att få igenom ett överklagande var minimala, så skulle överklagandet dras tillbaka och hamnen betala advokatens arvode.

– Han talade om att hamnen var beredd att betala advokatkostnader upp till en halv miljon kronor, säger Rikard Lehmann som blev förvånad över att Sten Björk kontaktade honom eftersom Rikard Lehmann inte var en av dem som överklagat.

– Jag tyckte det var märkligt. Jag har ju inget med det att göra. Det sa jag till Sten Björk också, men lovade att informera Bertil Larsson, vilket jag gjorde.

Någon dag senare fick Söderslättspartiets ordförande Bertil Larsson ett samtal av Sten Björk. Enligt Bertil Larsson var det med uppmaningen att kontakta de övriga som överklagat hamntillståndet för att höra hur intresset var för uppgörelsen.

– Han hade väl uppfattningen att jag kunde påverka de andra som hade överklagat. Jag är ju med i Hamngruppen och har samarbetat med Bjaerne Persson som stod för överklagandet för hamngruppens räkning, säger Bertil Larsson som minns samtalet tydligt.

– Han sa det var sanktionerat, att han och Tommy Halén hade pratat om detta. Han berättade att Tommy Halén skulle komma på Företagarföreningens frukostmöte och att vi skulle prata om det då.

Efter frukostmötet på Rådhuset den 2 februari gick Tommy Halén och Bertil Larsson åt sidan. Enligt Bertil Larsson bekräftade Tommy Halén det upplägg som Sten Björk redogjort för i telefon. Enligt Larsson pratade Halén om juristhjälp i utbyte mot att de som överklagat skulle dra tillbaka överklagandena. Han uppmanade Bertil Larsson att kontakta de andra som överklagat.

– De ville komma igång tidigare för annars kunde de inte ta det billigaste anbudet som skulle transportera muddermassor via sjövägen. De skulle då vara tvungna att ta ett annat anbud som innebar att man skulle köra med lastbilar genom stan. Det var lite skrämselpropaganda, säger Bertil Larsson som gick med på att framföra erbjudandet till de andra som överklagat.

– Jag tyckte att det var min skyldighet när det kommer någonting som berör dem. Det framfördes en begäran om att jag skulle försöka hjälpa till och framföra detta för att hamnen skulle få komma igång och bygga tidigare. Eftersom jag fick den begäran så tog jag upp det och framförde deras önskemål.

Några dagar senare anordnade Bertil Larsson en telefonkonferens med de övriga som överklagat och fick då svaret att ingen var intresserad. Ivar Ek var en av dem som fick samtal. För honom var det lätt att tacka nej.

- Jag vet inte vad det skulle vara för advokat vi skulle hitta som hade de kvalifikationerna. Jag utgår från att miljööverdomstolen var bättre kvalificerad, säger Ivar Ek som inte funderat så mycket över erbjudandet sen dess.

- Jag tänkte inte så mycket på det. De kämpar ju för sitt, säger Ivar Ek.

Tre dagar innan telefonkonferensen, den 4 februari, hade Bertil Larsson fått ett mejl av Tommy Halén som löd:

Hej Bertil, med hänvisning till våra diskussioner undrar jag om Du har någon information?

Tommy.

Den 7 februari returnerade Bertil Larsson mejlet med orden:

Tommy

Jag har nu pratat med alla tre som överklagat och ingen är intresserad av erbjudandet om fri juristhjälp för att gå igenom förutsättningarna för prövningstillstånd i HD. 

Därmed kommer processen att ha sin gång och HD avgör.

Bertil

– Därefter ansåg jag att ärendet var utagerat. Vissa har tyckt att hamnens erbjudande var en muta, men det ordet vill jag inte ta i min mun. Det fanns ju inget för oss att vinna i detta. Jag har aldrig känt mig mutad, säger Bertil Larsson.

Dagen efter Bertil Larssons besked till Tommy Halén ska Sten Björk åter ha kontaktat Bertil Larsson och då varit besviken. Enligt Bertil Larsson gav Björk Söderslättspartiet skulden för att hamnutbyggnaden nu skulle bli sämre för miljön. I ett mejl till Söderslättspartiets styrelse skriver Bertil Larsson för kännedom:

Sten Björk ringde och beklagade att förseningen medför att muddringsarbeten måste ske under sommaren med miljöförstöring som följd och att han ger oss skulden för detta.

Trots att Bertil Larsson och Rikard Lehmann tycker att Björks och Haléns agerande är moraliskt tveksamt har de valt att inte göra någon stor sak av det utan hållit informationen internt. Men när Trelleborgs Allehanda börjar ställa frågor väljer de att lägga korten på bordet. Rikard Lehmann tycker att ärendet skötts illa.

– För mig är det en demokratisk fråga. Om ett antal personer har överklagat något så gör de det för att de tycker att något är fel. Då ska man inte bli påverkad. Även om hamnen inte gjort något brottsligt så är det tveksamt att agera på det här sättet, säger Rikard Lehmann.