Trelleborg

Företagare får ”månadens fråga”

Trelleborg Artikeln publicerades
Foto:Sara Johari

Nu ska Trelleborgs kommun få bättre koll på vad företagarna tycker i olika strategiska frågor. ”Månadens fråga” ska sätta fingret på olika utvecklingsområden inom näringslivet.

Varje vecka har arbetsmarknadsförvaltningen ett hundratal kontakter med olika företrädare för näringslivet. Tanken är att man ska utnyttja de samtalen till att även ställa frågor av mer strategisk art.

– Deras frågor har förstås mest varit kopplade till rekrytering. Men vi tycker att samtalen är bra tillfällen att koppla på övergripande näringslivsfrågor också. Man kan säga att det är redan befintliga kontakter som förfinas ytterligare, säger Ulf Bingsgård, näringslivschef i Trelleborgs kommun.

Månadens fråga ska ge en avstämning i aktuella frågor. Första frågan blir ”Vilken typ av företag vill du få till Trelleborg?".

– Frågan är vilka företag som företagarna själva vill se här, hur ska vi kunna skapa klusterbildning av olika slag? säger Ulf Bingsgård.

Företagens svar kommer att redovisas på kommunens näringslivsfrukostar. Dessa arrangeras fyra gånger om året.