Trelleborg

"Förening bör sköta Sandmöllan"

Trelleborg Artikeln publicerades

Gamla Trelleborg vill att en förening tar över ansvaret för skötsel och drift av möllan.

I ett brev till kommunen skriver Gamla Trelleborg att det är bra att kommunen tar tag i problemen med möllan.

Nyligen upptäcktes att vingarna på möllan var i så dåligt skick att de måste tas ned. När de sågades ned visade det sig att träet smulades sönder.

Föreningen kallar Sandamöllan ett "landmärke" i staden och menar att kommunen som ägare bär ansvaret för att rusta upp den.

Däremot menar Gamla Trelleborg att det inte nödvändigtvis bör vara kommunen som sköter om möllan i framtiden.

Den bästa lösningen enligt Gamla Trelleborg vore om en ideell förening bildas som kan ta över ansvaret för drift och skötsel av möllan i framtiden.

Gamla Trelleborg pekar på att det finns många andra mölleföreningar i kommunen. Dessa kan stå som goda exempel för en nybildad förening för Sandmöllan, anser Gamla Trelleborg.