Trelleborg

Före detta sverigedemokrat

sparkas från kommunen

Trelleborg Artikeln publicerades

Sedan den 8 oktober är Marie-Louise Enderleit avskedad från sitt jobb som personlig assistent inom kommunen, där hon har arbetat i 23 år. Bristande förtroende är anledningen som kommunen ger henne.

– Jag har aldrig misskött jobbet, så jag visste ju vad det handlade om, säger hon.

När TA ringer upp Urban Funck, personalchef på socialförvaltningen och som skrivit under avskedandet, säger han att skälet till avskedandet är att Marie-Louise Enderleit har gett uttryck för värderingar som inte fungerar ihop med kommunens värdegrund.

– Det är känt för oss vilka värderingar hon har gett uttryck för. Jag har konfronterat henne och hon säger att hon har gett uttryck för det. Det är inte förenligt med kommunens och socialförvaltningens värderingar. Vi har helt tappat förtroendet för henne på grund av hennes värderingar, säger Urban Funck.

Den 24 september blev Marie-Louise Enderleit avstängd från sitt arbete och tre dagar senare kallades hon till ett möte med Urban Funck.

– Han tog upp det där med invandrarna, varför jag hade gjort det. Han hade med sig allt som skrivits om det. Jag sa att jag ångrar att jag gjorde det, men jag kan inte göra det ogjort. Han verkade inte så intresserad. Han tog upp att alla människor är lika och sådana saker. Och det var mycket frågor kring det här som är skrivet. Men då pratade vi inte avsked, säger Marie-Louise Enderleit.

Med "det som är skrivet" syftar Marie-Louise Enderleit på artiklarna om hennes kommentarer om invandrare på en film på Facebook. Kommentarer som blev kända genom en artikel i TA den 21 september. Ett par veckor senare kallades hon till ett nytt möte där hon blev avskedad.

Urban Funck ser en skillnad mellan åsikter och värderingar.

– Ett avsked får inte ske på grund av en persons åsikter. Vi har ju åsiktsfrihet i vårt land, så åsikter får man ha, det lägger vi oss inte i som arbetsgivare. Det jag har tagit fasta på här är att hon har gett uttryck för värderingar som inte är förenliga med den värdegrund som Trelleborgs kommun har.

På vilket sätt skiljer sig de här värderingarna från åsikter?

– Det var en bra fråga som jag inte kan besvara riktigt. Jag har inget bra svar på det.

Övervägde du att ge Marie-Louise Enderleit en varning?

– Nej, det gjorde jag inte.

Spelar det någon roll att hon sagt det här på fritiden och inte i sitt yrke?

– Inte i det här fallet. Annonserar man sina värderingar på ett sådant sätt har det inte någon betydelse om man gör det på fritiden, för det skadar arbetsgivarens förtroende.

Vilka värderingar är okej att ha för era anställda?

– Det vill jag inte uttala mig om, men man kan inte ge uttryck för värderingar som inte är förenliga med värdegrunden. Det regleras i anställningsavtalet. De ska man dela för att vara trovärdig.

Sedan den 8 oktober är Marie-Louise Enderleit avskedad från sitt jobb som personlig assistent inom kommunen, där hon har arbetat i 23 år. Bristande förtroende är anledningen som kommunen ger henne.

– Jag har aldrig misskött jobbet, så jag visste ju vad det handlade om, säger hon.

När TA ringer upp Urban Funck, personalchef på socialförvaltningen och som skrivit under avskedandet, säger han att skälet till avskedandet är att Marie-Louise Enderleit har gett uttryck för värderingar som inte fungerar ihop med kommunens värdegrund.

– Det är känt för oss vilka värderingar hon har gett uttryck för. Jag har konfronterat henne och hon säger att hon har gett uttryck för det. Det är inte förenligt med kommunens och socialförvaltningens värderingar. Vi har helt tappat förtroendet för henne på grund av hennes värderingar, säger Urban Funck.

Den 24 september blev Marie-Louise Enderleit avstängd från sitt arbete och tre dagar senare kallades hon till ett möte med Urban Funck.

– Han tog upp det där med invandrarna, varför jag hade gjort det. Han hade med sig allt som skrivits om det. Jag sa att jag ångrar att jag gjorde det, men jag kan inte göra det ogjort. Han verkade inte så intresserad. Han tog upp att alla människor är lika och sådana saker. Och det var mycket frågor kring det här som är skrivet. Men då pratade vi inte avsked, säger Marie-Louise Enderleit.

Med "det som är skrivet" syftar Marie-Louise Enderleit på artiklarna om hennes kommentarer om invandrare på en film på Facebook. Kommentarer som blev kända genom en artikel i TA den 21 september. Ett par veckor senare kallades hon till ett nytt möte där hon blev avskedad.

Urban Funck ser en skillnad mellan åsikter och värderingar.

– Ett avsked får inte ske på grund av en persons åsikter. Vi har ju åsiktsfrihet i vårt land, så åsikter får man ha, det lägger vi oss inte i som arbetsgivare. Det jag har tagit fasta på här är att hon har gett uttryck för värderingar som inte är förenliga med den värdegrund som Trelleborgs kommun har.

På vilket sätt skiljer sig de här värderingarna från åsikter?

– Det var en bra fråga som jag inte kan besvara riktigt. Jag har inget bra svar på det.

Övervägde du att ge Marie-Louise Enderleit en varning?

– Nej, det gjorde jag inte.

Spelar det någon roll att hon sagt det här på fritiden och inte i sitt yrke?

– Inte i det här fallet. Annonserar man sina värderingar på ett sådant sätt har det inte någon betydelse om man gör det på fritiden, för det skadar arbetsgivarens förtroende.

Vilka värderingar är okej att ha för era anställda?

– Det vill jag inte uttala mig om, men man kan inte ge uttryck för värderingar som inte är förenliga med värdegrunden. Det regleras i anställningsavtalet. De ska man dela för att vara trovärdig.