Trelleborg

Fogden jagar politiker

Trelleborg Artikeln publicerades

Kronofogden försöker driva in skulder från en politiker i Trelleborg. Politikern är ledamot i en av kommunens nämnder och ersättare i kommunfullmäktige och ett arbetsutskott.

Skulderna till kronofogden uppgår till drygt 218 000 kronor.

36 808 kronor av dessa är till kommunen för obetald hyra, el, vatten och renhållning under perioden juni till december 2009.

Men den största posten av politikerns skulder – 129 735 kronor rör en skuld till ett inkassobolag. Denna skuld beror på att politikern använt sig av ett checkkonto med kredit.

I samband med en utredningsrapport den 24 oktober 2011 konstaterades att politikern saknade tillgångar för att täcka de skulder som uppstått.