Trelleborg

Flyktingprojekt har fått problem

Trelleborg Artikeln publicerades

Tre folkhögskolor vill ta emot ensamkommande flyktingbarn för undervisning och boende. Trelleborgs kommun står bakom projektet. Men enligt lag måste denna grupp bo på hvb-hem, något som folkhögskolorna inte kan erbjuda i dag.

I somras beviljade länsstyrelsen 1,1 miljoner kronor i projektpengar för att Trelleborgs kommun, Malmö stad och Vellinge kommun skulle undersöka möjligheten att låta ensamkommande flyktingbarn bo på folkhögskolor i Skåne.

Meningen är alltså att de ensamkommande flyktingbarnen ska kunna få både undervisning och boende på folkhögskolorna.

Men projektet har dock stött på problem. Enligt socialtjänstlagen måste ensamkommande flyktingbarn bo på så kallade hvb-hem. Det finns en rad krav på hur dessa hem ska var utformade. Och folkhögskolorna har svårt att tillgodose kraven idag.

– Det finns bara två former av boenden för ungdomar utan vårdnadshavare: familjehem och hvb-hem. Denna lag är inte skriven för ensamkommande flyktingbarn, säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Tre folkhögskolor har meddelat att de gärna vill vara med i projektet: Önnestads folkhögskola, Österlens folkhögskola och Glokala folkhögskolan. De planerar att ta emot cirka 25 ungdomar totalt och har ansökt om att få hvb-tillstånd.

Många andra har visat intresse. Men för att fler folkhögskolor ska kunna vara med i projektet i framtiden skriver Trelleborgs kommun, Malmö stad och Vellinge kommun nu till integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

I brevet efterfrågar man ett tydligare regelverk och fler flexibla lösningar.

– Jag tror att det behövs andra boendeformer. Det finns de som är tillräckligt mogna för att bo på en folkhögskola med stödpersonal. Hvb-hem är inte anpassade för denna grupp utan för lite struliga ungdomar. Men ensamkommande flyktingbarn är ju ungdomar utan vårdnadshavare, säger Tobias Hedkvist som har skrivit brevet och är processledare på arbetsmarknadsförvaltningen.