Trelleborg

Fler ger stöd åt Naterman

Trelleborg Artikeln publicerades

Räddningschefen Kent Naterman får stöd från fler håll. På måndagen kom det in tre skrivelser till kommunkontoret i vilka olika personer stöder Naterman.

En skrivelse är från Lena Lundberg och Li Larsson, FRG-ansvarig respektive FRG-ledare i Civilförsvarsförbundet Sydkusten. De skriver att både Naterman och förre säkerhetschefen Sven Jönsson har deras stöd.

Även anställda på räddningstjänsten har skrivit, det handlar om tre medlemmar i brandlag 2 och sex medlemmar i brandlag 1. "Vi på lag 1 är stolta att jobba för räddningstjänsten i Trelleborg, känner att vi har god kamratskap och en bra ledare som chef" står det i brevet till kommunledningen.