Trelleborg

Fiskare på jakt efter sälar i Skåre hamn

Trelleborg Artikeln publicerades

En fiskare har fått tillstånd att skjuta tre gråsälar som specialiserat sig på att stjäla fisk från fiskarens nät. "Det är första gången vi fått in en förfrågan om skyddsjakt på säl", säger Martin Nilsson, teknisk chef.

Tre vuxna gråsälar har under de senaste åren satt i system att vittja fiskarnas nät utanför Skåre. Därför har en fiskare nu ansökt om och fått beviljat tillstånd av Naturvårdsverket att bedriva skyddsjakt på säl under tiden den 9 augusti till den 31 december i år. Jägaren som fått uppdraget har genomgått en utbildning i just säljakt.

– De här tre sälarna har lärt sig att det är enklare att gå till McDonald's än att fixa maten själv. 80 procent av fisket hamnar i deras mage men nu har vi fått tillstånd att skjuta tre individer, säger jägaren.

Enligt honom följer sälarna efter båtarna ut och inväntar att näten är på plats. Därefter tar de hand om det mesta som fastnar. Problemet är att årsgamla ungar följer efter de vuxna sälarna. Och de har inte lärt sig tekniken och fastnar istället i näten och drunknar.

– Det händer nästan en gång i veckan att fiskarna hittar döda sälungar i näten. Sedan skickas de döda sälarna till Naturhistoriska riksmuseet, säger han.

Han beskriver säljakten som något oerhört svårt eftersom träffområdet är ungefär lika stort som en snusburk och att jakten sker från båt på vatten.

– Det är inte enkelt. Vi måste även ta hand om de tre meter långa och 350 kilo tunga sälarna innan de sjunker. Dessutom gäller tillståndet för skyddsjakt enbart 100 meter från fiskarnas redskap, säger jägaren.

Men det återstår ett problem och det är jakträtten på vattnet 300 meter ut från land eftersom tillstånd krävs av fyra olika markägare. Kommunen äger en del av det område som berörs. Trafikverket och två privatpersoner äger resten av det berörda området.

– Det är första gången vi fått in en förfrågan om skyddsjakt på säl. Vi har sett tillståndet från Naturvårdsverket och kommer inte att motsätta oss beslutet, säger Martin Nilsson, teknisk chef.