Trelleborg

Fem utbildningar startar inte i höst

Trelleborg Artikeln publicerades

För få behöriga sökande har gjort att Söderslättsgymnasiet inte startar fem utbildningar den här höstterminen.

Det är ett för lågt söktryck som ligger bakom att båda fordonsprogrammen, personbil och transport, inte startat. Samma gäller för en gren inom det industritekniska programmet samt medieinriktningarna på samhälls- och estetiska programmen.

– Vi har ett utbud som vi går ut med när vi börjar med vår marknadsföring. Ibland händer det att antalet behöriga är för lågt, och då kan det bli så att vi inte startar vissa utbildningar. Men de finns fortfarande kvar i vårt utbud, vi har inte lagt ner några program, säger Mats Sandberg, utbildningssamordnare på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Vad gäller fordonsprogrammet så dök antalet behöriga sökande betydligt i år. Bara två behöriga sökte till personbilsinriktningen.

– När utbildningarna inte blev av så fick de antagna skriftligt meddelande om det. De fick söka andra utbildningar istället, säger Mats Sandberg.

Antalet intagna till de nationella programmen på Söderslättsgymnasiet uppgår i år till 327. Ytterligare 76 som inte är behöriga till de nationella programmen har börjat på de fem introduktionsprogrammen.