Trelleborg

Fattigdom och skolvägar engagerade

Trelleborg Artikeln publicerades

Debatten gick varm när fullmäktigeledamöterna beslutade om skolvägar, hamnutbyggnad och en mängd medborgarförslag.

– De åtgärder som görs fyller säkert sin funktion. Men det krävs mer. Även om fler barnfamiljer klarar sin försörjning idag så har ju fler blivit fattiga. Det fylls på underifrån, sa Catherine Persson (S).

– Jag försäkrar er att hushåll med långvarigt bidragsberoende där det finns barn är högt prioriterat inom arbetsmarknadsnämnden, sa Ina Liljeberg (M).

Socialdemokraternas motion om att agera kraftigare mot barnfattigdom var en av flera ärenden som skapade livlig debatt under måndagskvällens fullmäktigemöte. Man ville att samtliga nämnder skulle probleminventera och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder. Motionen avslogs med hänvisning till den rapport om barnfattigdom som gjordes tidigare i år. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Skolvägar var ett annat ämne som fick politikerna att kasta sig på talarstolarna. Sverigedemokraterna ville att det skulle göras en översyn över kommunens skolvägar och göra dem säkrare.

– En del barn måste cykla på 108:an för att komma till skolan. Det finns inte cykelvägar för dem, sa Jan Larsson (SD).

– Det går bra att prata och komma med yrkande, men sen lägger man inte förslag på hur det ska finansieras, invände Catherine Persson (S).

Fullmäktige beslutade att tekniska nämnden skulle kartlägga hur barnen skulle ta sig till skolan.

Utbyggnaden av Trelleborgs hamn togs också upp. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att kommunen ska ingå borgen för hamnens låneförpliktelser. Övre gränsen höjdes dock från 452 miljoner kronor, som var kommunstyrelsens förslag, till 887 miljoner kronor. Detta för att två borgensåtaganden slogs ihop.