Trelleborg

Fattigdom drabbar barnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Jämfört med andra skånska kommuner har Trelleborg fler hushåll som är beroende av långvarigt försörjningsstöd. Något som drabbar barnen.

TRELLEBORG. I maj levde totalt 211 barn i Trelleborg i familjer med långvarigt beroende av försörjningsstöd. 176 av dessa barn är under 15 år. Långvarigt försörjningsstöd innebär att hushållet har varit beroende av ekonomiskt bistånd i mer än tio månader.

– Ett långvarig bidragsberoende innebär att familjen har en knaper ekonomi, då finns det inga reserver. Det är alltid en risk för barnen i sådana familjer, säger Cecilia Lejon, tillförordnad förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Barnfattigdomen varierar starkt mellan Sveriges kommuner, från Täbys tre procent till Malmös 31 procent vid Rädda Barnens senaste mätning 2008. I Trelleborg låg siffran då på 11,5 procent. Jämfört med andra kommuner i Skåne har Trelleborg under flera år haft fler hushåll med långvarigt försörjningsstöd och under våren 2010 fick förvaltningen i uppdrag av dåvarande individ- och familjeomsorgsnämnden att utreda situationen för barnen i de här familjerna.

– Utredningen visade att det fanns en grupp föräldrar som hade svårt att komma ut i arbete, hur mycket resurser vi än satte in, säger Cecilia Lejon.

I sitt utvecklingsarbete har förvaltningen bland annat analyserat arbetet kring hedersrelaterat förtryck. Nu arbetar man med fokusgrupper för att ta fram material kring situationer där heder är ett hinder mot att få arbete. Unga mellan 16-20 år som finns i familjer med långvarigt bidrag kontaktas av Navigatorcentrum där tanken är att de ska få hjälp och stöd.

– Vi utbildar också personalen som beslutar om rätten till bistånd om barnkonventionen och barnfattigdom. Vi diskuterar utifrån lagstiftningen och hur vi kan koppla det till barnens perspektiv, det kan till exempel handla om att ett hushåll vill ha extra pengar för kollovistelse för sitt barn. Dessutom har vi utvecklat en checklista för att bli bättre på att analysera konsekvenserna för barnen, säger Cecilia Lejon.

Har situationen blivit bättre?
– Vi har genomfört alla åtgärder som föreslogs i utredningen. Men det är en komplex fråga, en del beror på individen, annat beror på samhällsstrukturer. Vi jobbar med utgångspunkt i att de vuxna ska integreras. Att de har arbete leder till bättre möjligheter för barnen på sikt.