Trelleborg

Färre utbildningar väntas till hösten

Trelleborg Artikeln publicerades

Utbildningarna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg kan komma att minska betydligt de närmaste åren. Minskade elevkullar fram till 2016 gör att kommunen nu ser över utbudet.

Trots att elevunderlaget minskat sedan 2008 har antalet utbildningar på Söderslättsgymnasiet ökat. Det har fört med sig att kostnaden för gymnasieutbildningarna skjutit i höjden. Men nu är det dags att dra åt svångremmen. Bildningsnämnden planerar att minska antalet utbildningar rejält redan till läsåret 2013/14.

– Elevunderlaget minskar med nästan 20 procent till 2016, därför går det inte längre att tillhandahålla så många utbildningar som nu. Vi måste ta bort något, det går inte att bara hyvla längre, säger Mats Sandberg, utbildningssamordnare på bildningsförvaltningen.

Nämndens ordförande Lars Mikkelä säger att det handlar om att ligga i framkant, och att agera innan det kraftigt minskade elevantalet är en realitet. Men det är en svår balansgång, för samtidigt vill man inte skära i verksamheten på ett sätt som gör skolan oattraktiv.

– 2020 är elevantalet åter på samma nivå som det var 2011, och det måste vi också ha beredskap för. Vi vill inte göra oss av med värdefull kompetens, säger han.

En utredning som bildningsförvaltningen gjort visar att kostnaderna per elev ökade med ungefär tre procent per år fram till 2007 för att sedan ta fart och öka med 20 procent de fyra åren därefter, något som Söderslättsgymnasiet haft svårt att ställa om till.

I december ska förvaltningen presentera ett förslag på vilka utbildningar som kan komma att försvinna till höstterminsstarten 2013. Politikerna och tjänstemännen vill inte uttala sig om vilka program eller inriktningar som kan vara i farozonen.

– Vi ska titta med samma glasögon på alla utbildningar för att undvika spekulationer, säger Mats Sandberg.