Trelleborg

Farliga städmedel används i skolorna

Trelleborg Artikeln publicerades

Skolor och förskolor i Trelleborgs kommun använder sura rengöringsmedel som både är farliga för hälsan och avloppssystemen. Medlen används trots att det strider mot de egna reglerna.

Det var i samband med de allergiundersökningar som regelbundet görs på skolorna som medlen upptäcktes. På i stort sett alla skolor och förskolor fanns de kalklösande medlen Kalcinex och Hygilen, som båda har en surhetsgrad som med råge överstiger de gränser som kommunen satt upp. Om man späder medlen enligt bruksanvisningen får de ett ph på 2,4. Gränsen för vad som får spolas ut i avloppen har Trelleborgs kommun fastställt till ph 6,5 till 10. I tilläggen till de allmänna bestämmelserna om VA-anläggningarna får värdena inte frångås "ens under kort tid".

För att uppnå godkända ph-värden måste en liten mängd av de kalklösande medlen spädas ut i mycket stora mängder vatten. Det är osannolikt att skolorna gör det, menar miljöinspektör Lilian Flygare-Ivarsson.

– Medlen har säkert funnits länge i verksamheterna. Det är bra och funktionella medel, men allt som är funktionellt är inte bra för hälsa och miljö, säger Lilian Flygare-Ivarsson.

Sura medel är frätande, och enligt säkerhetsbestämmelserna för Kalcinex ska den som använder medlet ha både skyddsglasögon och skyddshandskar på sig. Kalcinex och Hygilen sliter på avloppsnätet och reningsverken och i förlängningen påverkar det även Östersjön, menar Lilian Flygare-Ivarsson som nu krävt in en redogörelse på hur mycket medlen används.

– Vi vill också veta hur man för ut det i spillvattensystemet. Vi ska även prata med VA-avdelningen och höra vad de har att säga om saken, säger Lilian Flygare-Ivarsson.

Det är serviceförvaltningen som har ansvar för den mesta av lokalvården i kommunen. Gertie Lindberg på förvaltningen säger att medlen används mycket sparsamt.

– Vi ska ta fram statistik från leverantören på hur mycket det används, men jag vet att det är med restriktivitet. Medel som tar bort kalkbeläggningar använder man ju inte varje dag, säger hon.

Enligt Gertie Lindberg är personalen informerad om hur man ska använda medlen och vilken påverkan de har på hälsan och miljön. På frågan varför de överhuvudtaget används, i strid med bestämmelserna, svarar Gertie Lindberg:

– Man vill ju ha ett resultat när man städar.

I Trelleborgs kommuns upphandlingsunderlag för städprodukter står ingenting om att medlen inte får ingå i upphandlingen. Det finns förbud mot vissa medel, men inte mot Kalcinex och Hygilen.