Trelleborg

Får instängda under hela året

Trelleborg Artikeln publicerades

När djurskyddsinspektören besökte gården, i en by på Söderslätt, gick ett 40-tal tackor och lamm instängda i ett fårstall med ett tjockt lager gödsel. Fåren hade inte varit utsläppta under hela året. Nu måste djurägaren vidta en lång rad åtgärder på gården där det även finns andra djur.

Djurskyddsinspektören gjorde ett besök i augusti i år och bedömde då att ingen gödsel tagits bort från fårstallet under två år. På vissa ställen var takhöjden inte mer än en dryg meter och det fanns, enligt det föreläggande djurägaren nu fått, risk att fåren skulle skada sig på lamporna i taket eller på spikar som stack ut från inredningen.

De andra djuren, bland annat katter, kaniner och höns fick mat ur smutsiga skålar och hade smutsigt vatten.

Nu har djurägaren förelagts om att släppa ut fåren på bete enligt gällande beteskrav och se till att alla hagar, stängsel och inhägnader där djuren vistas är i bra skick. Han ska också se till att fårens klövar verkas vid behov samt att fåren blir klippta vid behov eller minst en gång om året.

Alla lösa föremål och annat som utgör en risk för fåren i stallet ska plockas bort och takhöjden där fåren går ska följa lagstiftningen.

Föreläggandet gällde även de andra djuren som ska ha tillgång till rent vatten. Katterna skulle avmaskas och kaninerna få burar enligt gällande regler.

I sitt beslut skriver djurskyddsinspektören att om djurägaren inte följer föreläggandet så är de skyldiga att vidta ytterligare åtgärder. Det kan vara att omhänderta djuren och göra en prövning om djurförbud. Kontrollen på gården gjordes i augusti i år.