Trelleborg

Familjecentral siktar på femårigt bygglov

Trelleborg Artikeln publicerades
Ska bli en allt-i-ett familjecentral. 2 bilder
Foto:Mårten Svemark
Ska bli en allt-i-ett familjecentral.

Den efterlängtade familjecentralen i Trelleborg har tagit ytterligare ett steg mot förverkligandet. Fastighetsägaren har ansökt om bygglov, men bara för fem år.

Fastighetsbolaget Alsingevallen har ansökt om bygglov för att påbörja arbetet med lokalerna för den nya familjecentralen. Det gäller fastigheten på Kontinentgatan 4.

Bygglovet är tidsbegränsat eftersom verksamheten ligger i ett område med två detaljplaner som tillåter olika saker, och det är bara den nyare av dem som tillåter permanent byggande, enligt Greger Ragnarsson, avdelningschef för bygg-, mät- och kartavdelningen på Trelleborgs kommun.

– Den ena detaljplanen tillåter inte verksamheten. Det gäller lastkajen till den gamla färgaffären. När man söker det tidsbegränsade bygglovet måste man ha en avvecklingsplan, säger han.

Detta specificeras också i ansökan till samhällsbyggnadsnämnden av Bengt Nilsson, vd på Alsingevallen.

Att hitta nya lokaler är en tidskrävande process och verksamheterna behöver någonstans att vara under femårsperioden, och de kommer att vara flyttade i god tid innan det tidsbegränsade lovet upphör, enligt ansökan.

– Bygglovet gör att vi kommer i gång. Det kommer att lösa sig, säger Bengt Nilsson på Alsingevallen.

Kommunen har haft problem med att hitta en passande fastighet för familjecentralen. Att det blev just dessa lokaler beror till stor del på att de blev lediga när färghandlaren flyttade ut och att de passar bra till verksamheten, enligt Bengt Nilsson.

Region Skåne, Trelleborgs kommun och den privata barnmorskegruppen Öresund AB har gett Alsingevallen uppdraget att stå för lokalerna till den nya centralen, som beräknas vara klar till årsskiftet.

– Jag är byggherre och investerar i den nya lokalen, som ligger centralt och kommer att göras tillgänglig för alla. Sedan hyr uppdragsgivarna av mig, säger Bengt Nilsson.

På en familjecentral arbetar socialtjänsten, öppen förskola, barnavårdscentral och mödravårdscentral tillsammans, berättar Maria Rosenquist på socialförvaltningen.

– Det ska vara allt-i-ett för blivande och nyblivna föräldrar. Där kan de knyta kontakter med andra föräldrar, få stöd i ett tidigt skede av de olika aktörerna på familjecentralen och bland annat göra hälsokontroller på mödravården och barnavården, säger hon.

Den öppna förskolan är en samlingsplats där föräldrar och barn möter pedagoger och andra barn och föräldrar.