Trelleborg

Fågelskydd ger nej till nya vindkraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

Miljönämnden i Trelleborg säger nej till två vindkraftverk. Orsaken är att verken kan innebära ett hot mot örnar och andra rovfåglar.

Miljönämnden menar att även om risken för en kollision mellan vindkraftverken och en örn är liten så blir konsekvenserna stora.

Antalet häckande örnar i Skåne är ganska litet. Området vid Sörby/Grönby är av stor betydelse för örnarna. Slutsatsen blir att den samlade risken inte är acceptabel och att en etablering i området inte är lämplig.

– Sannolikt blir beslutet överklagat till högsta instans, säger Görgen Holmdahl (SPI), ordförande i miljönämnden i Trelleborg.

Miljönämnden har tagit intryck av yttrandet från Skånes Ornitologiska förening, som framhåller backlandskapets goda försörjningsmöjligheter för rovfåglar. Enligt föreningen häckar rovfåglar inom området. Föreningen avråder från etablering av vindkraftverk på grund av risken av rovfåglar skadas av vindkraftverken.

Kraftö AB som vill bygga vindkraftverken menar attrisken för att fåglarna ska kollidera med vindkraftverken inte är överhängande. Studier har visat att risken för flyttfåglar är liten, enligt bolaget, som menar att fåglarna vänjer sig vid verken och flyger runt dem. Däremot medger Kraftö AB att det finns en förhöjd risk för rovfåglar som jagar byte vid verken.

Här kan du se hur det ser ut när en gåsgam träffas av vingen på ett vindkraftverk i Grekland.