Trelleborg

Få vill läsa engelska på sommaren

Trelleborg Artikeln publicerades

Sommarskolan i engelska lockade endast fem elever i år. Rektorerna vill ha fler studerande och nu ska rutinerna för hur sommarskolan marknadsförs ses över.

I år var sjunde året i rad som Trelleborgs kommun anordnade en veckas sommarskola för elever i årskurs åtta. Kurserna erbjuds till elever som har motivationsproblem eller svårigheter i ämnena matematik eller engelska.

Medan sommarskolan i matte lockade 38 elever att anmäla sig, av vilka 34 fullföljde, var intresset för engelska lägre. Två flickor och tre pojkar började och fullföljde kursen. Att antalet som studerar engelska är lägre har en naturlig förklaring, säger Mats Hermansson, rektor på Vannhögskolan.

– Eleverna har lättare att nå målen i engelska än matematik eftersom engelska finns med på ett annat sätt i deras fritid, genom till exempel dataspel, säger Mats Hermansson.

Men fler än fem skulle ändå behöva plugga engelska på sommaren. I utvärderingen av årets kurser skriver Mats Hermansson och Ulf Jakobsson, rektor på Liljeborgsskolan, att "personalen bör trycka på mer och tala för sommarskolans fördelar".