Trelleborg

"Ett verktyg för att lära sig svenska"

Trelleborg Artikeln publicerades

En tidig och bra utveckling av modersmålet är en förutsättning för att lära sig god svenska.

Det säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket. Han har i drygt tio år arbetat särskilt med frågor kring modersmålsundervisning och modersmålsstöd.

– All språkforskning säger att ifall man får en positiv möjlighet att utveckla sitt förstaspråk så kommer det att fungera som ett verktyg för svenskan och andra språk. Det är ett jätteviktigt instrument och basen för all annan kunskapsutveckling, säger han.

Att alla barn har rätt att utveckla sitt modersmål i förskolan finns inskrivet i skollagen och i läroplanen för förskolan. Så det går egentligen inte att rösta bort. Men Staffan Svenssons påstående om att modersmålsstöd i förskolan inte är obligatorisk är ändå delvis sant, säger Mats Wennerholm. Det finns inte uttalat exakt hur förskolorna ska utveckla modersmålet i förskolan och man är exempelvis inte tvingad att ha särskilda modersmålspedagoger.

Trelleborgs kommun erbjuder alla barn mellan tre och fem år modersmålsstöd i förskolan, kravet är att det ska finnas tre barn med samma språk per förskola. Stödet sysselsätter mellan två och tre lärartjänster, uppskattar Teresa Montal, chef för modersmålsstöd- och undervisning i Trelleborgs kommun. Teresa Montal är övertygad om modersmålsstödets nytta.

– Kan de sitt modersmål bra så lär de sig svenska mycket snabbare och mycket bättre. Annars riskerar de bli halvspråkiga och knappt det, säger hon.