Trelleborg

Ersättning ersätter bidrag till unga

Trelleborg Artikeln publicerades

Från och med årsskiftet så ska unga mellan 19 och 24 år i Trelleborg få kommunal ersättning istället för försörjningsstöd. Tanken är att ersättningen ska likna lön istället för bidrag, men om det hela är lagligt är osäkert.

– Vi är först i landet med detta, säger Ina Liljeberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg, som fattade ett enigt beslut om ersättningen på sitt sammanträde i måndags.

Trelleborg har fått mycket nationell uppmärksamhet för sitt sätt att arbeta med unga utan sysselsättning genom Navigatorcentrum, inte minst sedan verksamheten presenterades i Almedalen i somras. Nu vill arbetsmarknadsnämnden ta ytterligare ett steg och som första kommun i landet införa kommunal ersättning till unga istället för försörjningsstöd.

– Det är inte säkert att det är enligt kommunallagen att ge ersättning på det här sättet, säger Cecilia Lejon, chef på arbetsmarknadsförvaltningen. Det är modigt av nämnden att våga ta ett sådant här beslut.

– Vi tycker om att sticka ut hakan, säger Ina Liljeberg.

Det kan vara fråga om att kommunen egentligen måste erbjuda denna möjlighet för alla mellan 19 och 24 år, inte bara de som finns med i Navigatorcentrums verksamhet.

– Men i grunden ligger ett beslut om försörjningsstöd för de här ungdomarna, säger Cecilia Lejon.

Syftet med ersättningen är att hindra unga från att fastna i ett bidragsberoende och underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden. I dagsläget handlar det om ett hundratal ungdomar som är aktuella för ersättningen.

Det blir en stor skillnad för ungdomarna att få ersättning istället för försörjningsstöd. Försörjningsstödet utreds och prövas varje månad. Det finns heller ingen möjlighet att tjäna mer, eftersom varje inkomst dras från bidraget. Det blir avdrag för aktiviteter som inte genomförs.

Den kommunala ersättningen är tänkt att så mycket som möjligt likna vanlig lön.

– Man får en schablonersättning för till exempel en praktikplats och har karensdag och avdrag för sjukdagar, precis som vanliga anställda, säger Cecilia Lejon.

Arbetsmarknadsförvaltningen ska nu ta fram riktlinjer och rutiner för ersättningen som ska starta vid årsskiftet.