Trelleborg

Eolus överklagar nej till vindkraft

Trelleborg Artikeln publicerades

Vindkraftsmotståndarna i Fjärdingslöv kan inte andas ut riktigt än. Eolus vind, som ansökt om att sätta upp ett hundra meter högt verk utanför byn, kämpar vidare trots att kommunen sagt nej till företagets ansökan om bygglov.

Eolus vind har nu överklagat kommunens avslag till länsstyrelsen. I överklagandet vänder sig Eolus mot kommunens argument för avslaget, som bland annat är att verket skulle ligga för nära Fjärdingslövs by. Kommunen hänvisar till sin översiktsplan, där det står att vindkraftverk inte får byggas närmare en by med områdesbestämmelser än tio gånger verkets höjd, i det här fallet 1 000 meter.

Ett sådant avstånd är orimligt, menar Eolus, som i överklagandet skriver att många vindkraftverk i landet byggts betydligt närmare byar än så. Dessutom kommer bullret vid närmaste hus att vara betydligt lägre än de gränsvärden som finns, menar Eolus, som också påpekar att en översiktsplan inte är juridiskt bindande.

Kommunen menar också i sitt avslag att landskapsbilden kommer att skadas om vindkraftverket byggs, något som inte Eolus håller med om. Eolus skriver också i överklagandet att det finns ett stort behov av att öka den lokala elproduktionen i södra Sverige.