Trelleborg

Enskilda avlopp ska sättas under lupp

Trelleborg Artikeln publicerades

Till hösten ska kommunen satsa på att syna alla enskilda avlopp. De som har avlopp som inte uppfyller kraven kommer vara tvungna att byta eller komplettera sin anläggning.

Just nu söker miljöförvaltningen två nya medarbetare som ska arbeta bland annat med inventeringen. En av tjänsterna finansieras genom det så kallade Lova-bidrag som kommunen fått genom länsstyrelsen.

– Det är ett treårsprojekt och vi har i år fått medel från länsstyrelsen för att starta upp det. Sedan hoppas vi att vi ska få mer pengar efterhand, säger Per-Arne Johansson, tillförordnad miljöchef.

Trelleborgs kommun har beviljats 183 000 kronor för inventeringen av de cirka 1000 enskilda avlopp som finns i Trelleborgs kommun. Syftet med projektet är att minska belastningen av fosfor och kväve i kommunens åar. Förutom från lantbruket så kommer en stor del av dessa ämnen från just enskilda avlopp.

– Vattenmyndigheten har statusklassat olika vattendrag och både Albäcks- och Tullstorpsån har dålig status. Ett sätt vi kan arbeta med åarna är att förbättra de enskilda avloppen, säger Per-Arne Johansson.

De två som ska arbeta med projektet ska börja med att göra en inventering av de enskilda avloppen. De som bedöms vara otillräckliga för att uppfylla alla krav ska man sedan arbeta vidare med.

– De kommer att ge rådgivning för hur man ska förbättra sin anläggning. Har man inte en alldeles ny anläggning så behöver man oftast komplettera den man har, säger Per-Arne Johansson.

Tidigare krävdes en filterbädd för att ha ett godkänt avlopp. Nu har kraven skärpts ytterligare.

– Man får själv välja om man vill investera i ett minireningsverk eller förbättra den anläggning man har.

Trots att kraven har skärpts har miljöförvaltningen inte gjort några kontroller av de enskilda avloppen under senare år.

– Vi har inte haft resurser att kunna göra detta tidigare, säger Per-Arne Johansson.

De enskilda avlopp som nu berörs är framförallt de som finns på fastigheter som kommunen bedömer inte kommer att vara aktuella att ansluta till det kommunala avloppsnätet.