Trelleborg

Ensamkommande till folkhögskolor

Trelleborg Artikeln publicerades

Ensamkommande ungdomar kan få gå på folkhögskola. Trelleborgs kommun har tillsammans med Malmö och Vellinge fått 1,1 miljoner kronor från länsstyrelsen för att sätta igång ett projekt med den inriktningen.

– Vi tror att folkhögskola är en bra väg för de ensamkommande ungdomarna att komma in i samhället, säger Tomas Djurfeldt, chef för etableringsenheten i Trelleborg. Och det ger dem en bättre chans att träffa svenska ungdomar.

I detta första skede handlar det om pengar för en att anställa en person som ska leda projektet. Under projektets gång ska pengarna även användas till att ge stöd till folkhögskolor som vill vara med och ta emot de ensamkommande ungdomarna.

– Glokala folkhögskolan i Malmö har varit med när vi har diskuterat projektet, säger Tomas Djurfeldt. Även Östra Grevie har visat intresse och vid en träff mellan rektorerna för folkhögskolorna i Skåne där tanken presenterades så har jag förstått att det togs emot positivt.

När det kan bli aktuellt för de första ensamkommande ungdomarna att börja på folkhögskolor är svårt att säga.

– Det här är fortfarande ett mycket öppet projekt. Jag kan inte ge något tidsperspektiv på när de första ensamkommande ungdomarna kan börja studera, säger Tomas Djurfeldt.

Projektet behöver inte begränsas till bara de kommuner som är med i dag utan har ett bredare upplägg för hela Skåne.

– Trelleborg är huvudsökande och Malmö och Vellinge medsökande, men även andra kommuner är välkomna att delta i projektet, säger Tomas Djurfeldt.