Trelleborg

En önskan om p-platser

Trelleborg Artikeln publicerades

Skåre byalag tycker att det behövs fler p-platser i byn. Byalaget har ett eget förslag om lämplig plats.

Det är i ett brev till tekniska förvaltningen som byalaget för fram sina tankar.

Behovet av parkeringsplatser på Skåre har diskuterats tidigare. Då har det handlat om platser i den äldre delen av byn men grannarna har opponerat sig och inget har hänt, skriver byalaget.

Enligt byalaget är det trångt i både de äldre och de nyare delarna av Skåre. När det kommer besökare måste de ofta ställa sina bilar på gatorna och det blir svårt med framkomligheten.

Nu är det på förslag att istället utöka den befintliga parkeringen vid Stenshögsvägen i den nyare delen av byn. I anslutning till parkeringen finns ett mindre grönområde som blivit kvar sedan en bunker tagits bort.

Parkeringen har idag fem platser och byalaget föreslår att ytterligare lika många platser anläggs mittemot de befintliga.

Byalaget har redan pratat med de närmast berörda grannarna till den tänkta nya delen av p-platsen och fått okej.