Trelleborg

Elevassistenter får gå från särskolan

Trelleborg Artikeln publicerades

Eleverna på grundsärskolan blir färre och färre. Därför har bildningsförvaltningen sagt upp tio elevassistenter på grund av arbetsbrist.

2009 gick 96 barn i grundsärskolan. I år är det endast 44 barn kvar. Minskningen har skett under lång tid. Men sedan den nya skollagen kom 2010 har minskningen gått snabbare.

– Nu är det andra krav för att bli placerad i särskola än tidigare. Det gör att färre går där idag. Man måste också komma ihåg att elevantalet är lägre generellt, vilket också bidrar till minskningen, säger Helen Svensson, personalenhetschef på bildningsförvaltningen.

Under flera år har personal från grundsärskolan flyttats till andra arbetsplatser inom bildningsförvaltningen. Bland annat till förskolor.

– Men för dessa elevassistenter fanns ingen möjlighet till omflyttning och därför sades de upp, säger Helen Svensson.

På grundsärskolan går idag inga barn alls på lågstadiet. Två elever går i årskurs fem, en i årskurs sex och tretton går på högstadiet. Nästa år kommer eleverna bli ännu färre då några går över från högstadiet till gymnasiesärskolan.

Sofie Paxer, ordförande i Lärarförbundet, har kämpat för att behålla elevassisterna inom skolan.

– Jag anser att deras kompetens behövs inom den vanliga skolan. Det är ju där eleverna finns idag när de inte längre blir placerade i särskolan. Detta har vi haft många diskussioner kring, säger hon.

Elisabeth Nettrander jobbar som lärare på grundsärskolan.

– Idag är vi sju i personalen. Vissa elever behöver mer hjälp än andra, säger hon.

Hon tycker att utvecklingen att allt färre elever placeras i särskolan, kan vara negativ för barnen.

– Hur ska lärarna hinna med dem i den vanliga skolan?