Trelleborg

Egna leksaker måste besiktigas

Trelleborg Artikeln publicerades

Det är bra att föräldrar tar egna initiativ och engagerar sig i förskolorna. Men egna lekredskap måste uppfylla kraven. Det menar servicenämnden.

– Vi ser gärna att föräldrar är delaktiga i förskoleverksamheten, säger Gunnar Grafström (M), ordförande i servicenämnden. Men sedan är det ju vi som har ansvaret för leksakerna.

Gunnar Grafström väljer som exempel att någon tar med sig ett stort däck som barnen kan leka i.

– Om det välter över ett barn som skadar sig, så är det vi som har ansvaret, säger han.

Enligt nämnden är det en återkommande fråga inom förskoleverksamheten att föräldrar vill hjälpa till och skänka leksaker till barnens utemiljö. Det kan handla om egentillverkade lekredskap, trädstammar, kabeltrummor och annat.

Servicenämnden menar att det är positivt och handlar om engagemang och en vilja till förbättring, men att redskapen måste uppfylla standardkraven. Eftersom man inte kan räkna med att alla känner till kraven måste de nya redskapen därför besiktigas innan de kan tas i bruk av leklystna barn.

– Vi vill inte döda initiativen, men redskapen måste uppfylla kraven, säger Gunnar Grafström.

När redskapen är på plats på förskolan är det också kommunen som fastighetsägare som tar över ansvaret för kontroll, underhåll och kostnader.