Trelleborg

Efterlyser gångbana vid Malörtsvägen

Trelleborg Artikeln publicerades

En trelleborgare efterlyser en gångbana längs Malörtsvägen. I ett medborgarförslag föreslår trelleborgaren att kommunen ska anlägga en trottoar.

Förslaget motiveras med att gående idag måste ta sig fram på vägbanan och det upplevs som farligt. En frisk person kan kliva upp på gräset, men det är svårt för gående med rollator eller barnvagn att komma bort från vägbanan om det kommer bilar, menar trelleborgaren.