Trelleborg

Efterlyser bättre trafikplanering

Trelleborg Artikeln publicerades

Lars Rahm, som har två barn som går på Ljunggrenska skolan, efterlyser en säkrare trafikmiljö för barnen vid skolan. Men även en bättre samhällsplanering över hela kommunen när det gäller trafiken vid skolorna.

– Här vid Ljunggrenska skolan handlar det bland annat om en övergång över Frans Malmros-gatan som inte har några streck eller någon skylt. Bara själva körbanan har gjorts smalare och man uppfattar det som en övergång, med en grusad gång i mittplanteringen, säger han.

Lars Rahm pekar även på en del andra problem vid skolan, som att det är trångt och svårt att släppa av barn vid infarten till skolan vid Doktor Ljunggrens plan, att det är mörkt och att 30-gränsen inte alltid respekteras.

– Men jag vill inte lägga fokus på hur det ser ut just här, utan önskar att politikerna tar upp frågan om trafiksäkerheten vid skolorna i ett vidare perspektiv, säger han.

Lars Rahm menar att det gjorts en hel del redan, som att sätta upp blå stolpar och belysning, men han efterlyser mer samverkan mellan olika kommunala instanser.

– Det sker en hel del förändringar på skolans område, där det blir fler elever på vissa skolor medan andra läggs ned. Där har inte trafikplaneringen hunnit med.

Han pekar bland annat på nedläggningen av Centralskolan, utbyggnaden av Pilevall och ökningen av antalet barn både på Ljunggrenska skolan och på Granlunda förskola.

En följd av att en skola får fler elever som bor längre bort kan vara att det blir fler föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Det i sin tur ger fler fordon i rörelse vid skolan och större risk för olyckor.

– Problemen är särskilt tydliga på morgonen runt åtta här vid Ljunggrenska skolan.

Lars Rahm efterlyser en vision hos de folkvalda att arbeta systematiskt med trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen och få till ett bättre samarbete mellan bildningsnämnden och tekniska nämnden i de här frågorna.

– Man skulle önska att man arbetade proaktivt. Att göra något innan det händer en allvarlig olycka.

Han anser dock inte att kommunen kan lösa alla problem med trafiksäkerheten runt skolorna.

– Det behövs även att föräldrar och skola, elevråd och föräldraråd, personalen och eleverna själva engagerar sig.