Trelleborg

Domstol avslår överklagande

Trelleborg Artikeln publicerades

Pistolskytteföreningen får inte rätt i sitt överklagande av skytteförbudet på Maglarps skjutbana.

Flera av skytteföreningarna samt den gemensamma intresseorganisationen, Maglarps skytteallians, har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att man endast får lov att skjuta under dagtid på vardagar.

Pistolskytteföreningen har dessutom begärt att förbudet skulle upphöra direkt. När länsstyrelsen tidigare avslog deras begäran vände sig föreningen till mark- och miljödomstolen i Växjö. Nu avslår även domstolen kravet på att förbudet ska upphöra.

Pistolskytteföreningen menar att förbudet är orättvist och en form av kollektiv bestraffning trots att det endast är vid en bostad som bullerkraven inte uppnås. Skyttegillet har tidigare pekat på att det är fel att föreningar och klubbar inte kontaktades innan samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut samt att tävlingar redan är inplanerade och inte kan ställas in med några veckors varsel.