Trelleborg

”Detta är pengar som gör väldigt stor nytta”

Trelleborg Artikeln publicerades

Föreningar som arbetar med flickidrott och handikappidrott kan få ett extra ekonomiskt tillskott nästa år. Det har fritidsnämndens beslutat.

200 000 kronor. Den summan har kommunen vikt till föreningar som satsar på idrott för tjejer och funktionshindrade. Föreningar som vill ha del av pengarna får skicka in en ansökan till fritidsförvaltningen och beviljade bidrag betalas ut nästa år.

– 100 000 riktas till funktionshindrade och 100 000 till flickidrott, säger fritidschefen Jörgen Flink.

För att få ja på en ansökan ska pengarna gå till aktiviteter, som ett läger eller en särskild träning. Föreningarna är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts. Annars blir de återbetalningsskyldiga. Det säger fritidsnämndens ordförande Mats Svensson (KD).

– Detta är pengar som gör väldigt stor nytta. Flickidrott har ofta sämre träningstider än killarna och handikappidrott sker många gånger i skymundan. Därför vill satsa på de grupperna, säger han.