Trelleborg

”Detta är ett riktigt avbräck”

Trelleborg Artikeln publicerades

Dux konkurs kan slå mot både den lokala arbetsmarknaden och det lokala näringslivet. Det menar kommunens näringslivschef Ditte Fagerlund.

Dux är en av kommunens största privata arbetsgivare och ett varumärke som är vida känt både nationellt och internationellt.

-Nu vet man ännu inte riktigt vad som kommer att hända men detta är ett riktigt avbräck. Det är en stor arbetsplats i Trelleborg, säger Ditte Fagerlund, vd på Trelleborgs kommuns utvecklings AB.

Den lokala företagsstrukturen domineras inte av stora företag med flera hundra anställda. Istället är verksamheter som Dux med 40-60 anställda vanligast och därmed viktigast när det gäller arbetstillfällen i privat regi. Därför är det ett bakslag för den lokala arbetsmarknaden om ett företag av Dux storlek tvingas lägga ner sin verksamhet. Resurser kan behöva sättas in för att hitta nya arbeten om de anställda måste sluta.

-Vi har en arbetsförmedling som kanske har möjlighet att sätta in extra resurser om det skulle behövas, säger Ditte Fagerlund.

Förutom rollen som arbetsgivare är Dux ett viktigt varumärke för Trelleborgs kommun.

-Det är ett av våra kändaste varumärken, ett företag som man väldigt gärna räknar upp som exempel på det lokala näringslivet. Därför är det här väldigt tråkigt för hela kommunen, säger Ditte Fagerlund.

Den ekonomiska krisen i världen har även drabbat företag i Trelleborg men Ditte Fagerlund menar att det för kommunen som helhet inte inneburit någon kris. Än så länge har det i de flesta fall funnits nya jobb för dem som drabbats.

-Nu får vi invänta och se vad som händer med Dux. Förhoppningsvis kan man lösa det här, till exempel med en rekonstruktion, säger Ditte Fagerlund.

Enligt Ditte Fagerlund prioriterar man på utvecklingsbolaget arbetet med att få det befintliga näringslivet att växa för att på det sättet kunna skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Man arbetar även med regionägda Invest in Skåne för att få hit nyetableringar.

-Främst jobbar vi med att se till att det finns en grundstruktur lokalt med mark och den typen av frågor. Att vi har ett positivt mottagande och att man kan tillgodose olika önskemål, säger Ditte Fagerlund.