Trelleborg

"Det skulle motsvara riksgenomsnittet"

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborg valdes inte ut som försökskommun trots att få har rätt till bonusen, utan just därför.

Ingen har ansökt om SFI-bonusen i Trelleborg under försöksperioden. Anledningen är att ingen har haft rätt att göra det. Ändå fick kommunen bli en av 13 orter som ingick i försöket – och fick ett stadsbidrag på en halv miljon kronor i kvalitetshöjande medel.

– Man valde ut orterna för att de skulle motsvara riksgenomsnittet, säger Henrik Emilsson som är departementssekretare på integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Han säger att man var medveten om att få trelleborgare skulle ansöka om bonusen.

– Trelleborg har ju tagit emot väldigt få flyktingar de senaste åren jämfört med många andra skånska kommuner. Vi visste inte exakt hur många man skulle ta emot under den här perioden men vi har tittat tillbaka på de senaste åren, säger Henrik Emilsson.

Nu blir försöket lag. Exakt hur försöket fallit ut är tidigt att säga menar Henrik Emilsson. Departementet väntar fortfarande på att få in en slututvärdering av institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Syftet med SFI-bonusen är att den ska stimulera fler nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska. Bonusen är prestationsbaserad.