Trelleborg

"Det nuvarande systemet är inte hållbart"

Trelleborg Artikeln publicerades

EU ska ge ekonomiskt stöd till ekologiska bönder. Övriga lantbrukare får stå på egna ben. Den visionen driver Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Men än så länge ligger hans vision långt från verkligheten.

För 2010 finns 287,5 miljarder kronor avsatta för gårdsstöd till EU:s lantbrukare. Det motsvarar 23 procent av unionens budget. En andel som enligt Carl Schlyter inte är rimlig.

– Majoriteten av det stödet går till bönder som bedriver ett konventionellt, icke ekologiskt lantbruk. Om man har den typen av lantbruk och ändå inte kan få lönsamhet i det så ska man inte få stöd, säger han.

Under många år har det europeiska lantbruket utvecklats mot att bygga på allt färre och allt större gårdar. Det är en trend som enligt Carl Schlyter drivs på av gårdsstödet.

– Det är ett jätteproblem som tyvärr sprider sig till nya medlemsstater. Till exempel Polen. Där fanns många små gårdar innan EU-medlemskapet som bedrev ett jordbruk med relativt hållbar inriktning. Nu går istället utvecklingen helt i motsatt riktning, säger Carl Schlyter.

Ett av syftena med gårdsstödet är att kompensera lantbrukarna för svängningar på priser för just konstgödsel och diesel. Något som i sin tur ska leda till stabilare matpriser för konsumenterna.

– Allt är inte svart eller vitt. Man måste se nyanser. Men i längden är inte nuvarande system hållbart. Konstgödsel framställs av fossila bränslen och priserna på den typen av bränslen stiger hela tiden. Då måste också stöden öka. Så förr eller senare måste lantbruket ställas om, säger Carl Schlyter.

Tror du att stödsystemet kommer att förändras?

– Just nu verkar det inte så. Tidigare fanns det en viss reformvilja men det har svängt tillbaka på senare år. Jordbruksgruppen i parlamentet består till stor del av lantbrukare och det bromsar förändringsviljan, säger Carl Schlyter.