Trelleborg

Delade åsikter om ledarskap

Trelleborg Artikeln publicerades

Dåligt ledarskap och ett klimat där de anställda inte vågar säga vad de tycker. Så beskrivs arbetsmiljön på räddningstjänsten av många källor med god insyn som TA varit i kontakt med. Bilden bekräftas av ett skyddsombud men dementeras av räddningschefen Kent Naterman.

Rickard Uppenberg är skyddsombud och företräder räddningstjänstens deltidsbrandmän. Han bekräftar bilden av en spänd och tryckt arbetsmiljö.

- Mina medlemmar känner inte igen sig som det ser ut idag. Man aktar sig för att diskutera olika saker och går och väntar på att detta ska blåsa över, säger Rickard Uppenberg.

Beskrivningen stämmer in på samtliga personer som TA varit i kontakt med angående arbetsmiljön på räddningstjänsten. Alla vill dock vara anonyma av rädsla för represalier från räddningschefen, Kent Naterman.

Källorna bekräftar Rickard Uppenbergs bild av en spänd arbetsmiljö på räddningstjänsten, en miljö som har försämrats successivt de senaste åren.

Kritiken rör bland annat brist på ledarskap och brist på ambition och engagemang i verksamheten. Det ska också finnas en utbredd rädsla att lufta sitt missnöje. Stämningen på räddningstjänsten beskrivs som tryckt.

Anders Ljungdahl, huvudskyddsombud för de anställda på räddningstjänsten som är anslutna till fackförbundet Kommunal, har dock inte samma uppfattning när det gäller arbetsmiljön.

- Det här är ingen rättvis bild. Jag tycker att här är ett öppet och tydligt ledarskap och inte en enda medlem har framfört något missnöje till mig, säger Anders Ljungdahl.

Kent Naterman känner inte igen beskrivningen av arbetsmiljön på räddningstjänsten.

- För mig är arbetsmiljön mycket god. Jag har svårt att tänka mig att det är fler än någon enstaka som tycker att det inte är bra, säger Kent Naterman.

Han säger sig inte ha fått kritik för sitt ledarskap internt och menar att det råder ett öppet diskussionsklimat på förvaltningen.

- Jag vet inget tillfälle när man inte kunnat framföra sina åsikter. Alla har fått säga sitt och ingen har blivit straffad för det, säger Kent Naterman.

Kommundirektören Jonas Rosenkvist har under veckan fått uppgifter från nya källor både om anklagelserna att Kent Naterman använt förvaltningens resurser för privat bruk och arbetsmiljön på räddningstjänsten.

- Jag och personalchefen kommer i båda fallen att prata med anställda på räddningstjänsten, säger Jonas Rosenkvist.

På räddningstjänsten finns det anställda som menar att det är nödvändigt med ett chefsbyte.

- I mina ögon är förtroendet för Kent Naterman inte på topp. Jag hoppas det blir en ny chef som tar tag i de arbetsmiljöproblem som finns på stationen, säger en källa.