Trelleborg

De är på marsch för högre löner

Trelleborg Artikeln publicerades

Fem års utbildning och tio år i yrket. 26 000 kronor i lön. Så ser verkligheten ut för en gymnasielärare i Trelleborg. Nu gör lärarna uppror för att de ska få bättre betalt.

Med plakat i händerna gick Trelleborgslärare på parad genom staden för att uppvakta kommunens politiker under fullmäktigesammanträdet på måndagskvällen.

– Det har visat sig markant att lärarnas löner har halkat efter sedan man införde individuell lönesättning för lärare. Lönerna är inte heller i proportion till det ansvar i samhället som lärarna har, säger Helena Linge, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Medlemmarna i Lärarnas riksförbund fick i genomsnitt 1,88 procent i löneökning enligt det senaste lokala avtalet med Trelleborgs kommun, som blev färdigt i början av juni i år. För Lärarförbundets medlemmar, där även förskollärare och fritidspedagoger ingår, blev ökningen 2,8 procent i genomsnitt.

– Kommunen valde att göra en satsning inom de yrkeskategorier som ligger lägre i lön, säger Sofie Paxer, ordförande för Lärarförbundet i Trelleborg.

Räknar man bara med de lärare som arbetar inom skolan blev snitthöjningen 1,98 procent.

– Det var högre än det garanterade utfallet, säger Sofie Paxer som trots det inte är nöjd.

– Det är ett väldigt ansvarsfullt jobb. Utan bra lärare får man inga andra bra yrkespersoner heller. Läraren är den som är avgörande för om det kommer gå bra för den del människor eller om de hamnar i utanförskap. Just utanförskap kan kosta samhället väldigt mycket, säger Sofie Paxer.

En nyutgiven rapport från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, över så kallade livslöner visar att en lärare totalt sett får mindre pengar att leva för jämfört med någon som börjat arbeta direkt efter gymnasiet.

– Det är inte lönsamt att bli lärare om man ser i livslöneperspektiv. Tvärtom faktiskt, säger Helena Linge.

Ordförande i bildningsnämnden, Lars Mikkelä (M), menar att lärarlönerna i Trelleborg sätts utifrån jämförelser med andra yrkeskategorier i kommunen och att politikerna inte blandar sig i.

– Generellt när det gäller resursinsatser på olika områden får vi se hur mycket vi stoppar in och vilka resultat vi får, säger han.