Trelleborg

Datorstöld på vårdcentral

På tisdagen försvann en dator strax innan lunch från ett konferensrum på vårdcentralen på Corfitz Beck-Friisgatan i Trelleborg.

Trelleborg
En anställd observerade en man som kom ut med en stor väska från konferensrummet, som inte var låst vid tillfället. Utanför väntade en annan man och de båda lämnade platsen med stöldgodset.