Trelleborg

Daglig eldning i kamin förbjuds

Trelleborg Artikeln publicerades

Varje gång fastighetsägaren i centrala Trelleborg använder sin braskamin blir grannen störd av röken. Nu har länsstyrelsen fastställt kommunens beslut att fastighetsägaren bara får elda två gånger i veckan.

Fastighetsägaren använder braskaminen som primär eldningskälla under den kalla årstiden, och eldar då alla dagar i veckan. En granne har sitt friskluftsintag nära skorstenen och säger sig därför bli störd av röken. Han vände sig till samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun som beslutade att fastighetsägaren bara får elda två gånger per vecka, inte mer än fyra timmar per gång och inte när vindriktningen ligger mot grannens bostad.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen. Han menar bland annat att ingen annan granne har klagat på röken och att han har byggt in en aspirator i kakelugnen för att röken ska spridas bättre.

Länsstyrelsen går dock på kommunen linje. Länsstyrelsen menar att det finns en olägenhet för grannen, med tanke på att friskluftsintaget ligger så nära skorstenen, och anser därför att det är rimligt att begränsa eldningen.