Trelleborg

Cisterner i hamnen rivs

Trelleborg
Cisternerna vid gamla polystyrenfabriken rivs, men byggnaderna ska stå kvar tills vidare.
Foto:

Cisternerna vid gamla polystyrenfabriken i hamnen ska rivas, men kontor och lager ska stå kvar i väntan på Sjöstaden.

Artikeln publicerades 17 februari 2017.

Tekniska nämnden hade ett ärende på sin dagordning i onsdags där man skulle begära pengar för att riva hela den gamla fabriken. Men beslutet blev i stället att bara riva cisternerna och bevara kontor och lager.

– Vi menar att det finns ett värde i att riva cisternerna, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunalråd och ordförande i hamnbolagets styrelse.

En rivning av cisternerna kan skicka en signal att Sjöstaden är på gång, men eftersom den trots allt ligger ett antal år framåt i tiden, menar man att det är onödigt att riva övriga byggnader nu. I stället ska hamnen hyra dem av kommunen.

– Dels är det dyrt att riva dem, dels kan det finnas behov av dem så länge, menar Torbjörn Karlsson. Avsikten är att hamnen ska hyra ut dem till någon annan i sin tur, men då får man ju skriva kontrakten så att hyresgästen får flytta ut när Sjöstaden är på gång.

Styrolution, tidigare Svenska Polystyrenfabriken, lades ner i slutet av 2014 efter att ha varit verksam sedan 1979. Fastigheten är sanerad av Styrolution och kommunen har löst in tomträttsavtalet för 20 miljoner kronor. Tekniska nämnden uppskattar att en rivning av byggnaderna skulle kosta drygt fyra miljoner kronor.