Trelleborg

Cirkeln har fått ny plats

Trelleborg
Foto:

Skulpturen Cirkeln, som köptes till Trelleborg i fjor och som tidigare stått i Stadsparken, har nu fått en ny plats i rondellen Hesekillegatan/Hedvägen.

Artikeln publicerades 25 september 2012.Skulpturen är skapad av konstnären Bertil Herslow Svensson och kommer enligt kommunens hemsida att i framtiden omges av perenner.