Trelleborg

Chef anklagas för resursmissbruk

Trelleborg Artikeln publicerades

Räddningschefen Kent Naterman anklagas för att ha använt förvaltningens resurser för eget bruk. Naterman nekar till anklagelserna och menar att han är utsatt för en smutskastningskampanj.

I slutet av juli kom beskedet att säkerhetschefen Sven Jönsson omplacerats efter att ha använt kommunens bilar för eget bruk. Förvaltningschefen på räddningstjänsten, Kent Naterman, övertog arbetsuppgifterna som säkerhetschef.

Men hanteringen av ärendet rörde upp känslor. En privatperson gjorde en polisanmälan mot Kent Naterman om misstänkt tjänstefel. Enligt anmälan ska Naterman, som varit räddningschef sedan 2006, på ett felaktigt sätt ha använt sig av räddningstjänstens resurser. Fordon och personal från räddningstjänsten ska 2008 ha använts för att utföra arbete på Kent Natermans fastighet. Åklagaren beslutade dock att lägga ner ärendet eftersom händelsen inte kan kopplas till räddningschefens tjänsteutövning.

I det ena fallet tog en av räddningstjänstens bilar upp en tank på Kent Natermans fastighet. En tjänst som han ska ha betalt för. TA har tagit del av det kvitto som skrevs när fordonet hyrdes.

- Jag har haft bilen där ute en gång. Den förre chefen gjorde en överenskommelse om att man kunde använda vissa fordon för privat bruk för att man skulle öva. Det här har jag kvitto på och det följde det beslut som gällde då, säger Kent Naterman.

Vid det andra tillfället ska en släckbil med kran ha hjälpt till att dra upp pålar ur marken runt Kent Natermans fastighet.

- Bilen kom förbi när jag stod och grävde upp stolpar. Jag hade grävt upp alla för hand och bilen kom förbi när jag hade två kvar. De hade en diskussion och sa att de här tar vi upp men jag sade nej, berättar Kent Naterman.

Men styrkan stod enligt Kent Naterman på sig för att en ny brandman skulle få öva med bilens kran. Till slut drog patrullen upp de sista stolparna.

- Då gick jag inte in och trädde i tjänst som räddningschef och sa att "det får du inte göra", säger Kent Naterman.

Men de uppgifterna stämmer inte menar personer med god insyn i räddningstjänstens verksamhet som TA pratat med men som dock vill vara anonyma. Enligt källorna kör räddningstjänsten inte omkring med den aktuella bilen hur som helst eftersom den måste vara tillgänglig för utryckningar.

Kent Naterman ska enligt uppgift ha ringt till stationen och bett om hjälp med att ta upp pålarna. Men det nekar räddningschefen till.

- Jag har aldrig kommenderat dit någon och jag har varit jättetydlig med att de inte ska göra något på min tomt, säger Kent Naterman.

Anklagelserna hänger enligt Kent Naterman ihop med konflikter som är kopplade till ett pågående personalärende på förvaltningen. Det hela skulle röra sig om en smutskastningskampanj menar han.

- Det är det enda jag kan se det som. För mig luktar det att man försöker gräva fram saker om mig. Det känns olustigt, säger Kent Naterman.

Efter polisanmälan har kommundirektören Jonas Rosenkvist tagit upp de påstådda arbetena med räddningschefen Kent Naterman. Rosenkvist accepterar de förklaringar han fått av räddningschefen.

Även om det gick till som Kent Naterman påstår, var det rätt att ta hjälp av räddningstjänstens personal och fordon?

- I det fallet skulle han ha stått på sig, säger Jonas Rosenkvist.