Trelleborg

Bygglov åt nytt vindkraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

Ett 125 meter högt vindkraftverk söder om Önnarp har fått bygglov. Ett tidigare förhandsbesked överklagades av grannarna men godkändes av kammarrätten. Denna gång fick grannarna inte yttra sig.

Det var redan 2008 som Älvsborgsvind AB ansökte om ett förhandsbesked för ett vindkraftverk med en totalhöjd på 125 meter. Den dåvarande byggnadsnämnden gav sitt godkännande men grannarna motsatte sig planerna och överklagade det positiva förhandsbesked som gavs.

Kammarrätten gick på kommunens linje och genom dess dom i september förra året vann beslutet laga kraft. Efter att Älvsborgsvind AB i februari i år ansökt om bygglov valde kommunen att inte låta grannarna yttra sig. Detta eftersom deras åsikter redan hade framförts i samband med förhandsbeskedet. Däremot har berörda myndigheter och företag åter fått lov att komma med synpunkter.

Men vindkraftverket uppges inte vara något hinder vare sig för flygtrafiken, för försvaret, för telefontrafiken eller för kraftnätsbolaget Eon.

– Med tanke på domen i kammarrätten så ansåg vi att vindkraftverket skulle beviljas bygglov, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.