Trelleborg

Bybor till storms mot vindkraftsföretag

Trelleborg Artikeln publicerades

Vindkraft på Söderslätt är en het potatis, och varje gång någon planerar ett nytt verk mobiliseras motståndskrafterna. På söndagen var det dags igen i Gylle skola.

Ett 30-tal närboende kom för att informera sig om, och protestera mot, ett hundra meter högt verk öster om Fjärdingslöv som Eolus Vind ansökt om att få bygga. Miljöingenjör John Hallbeck, från Eolus Vind, hamnade i stormens öga.

– Ni vill sätta ett vindkraftverk mitt i ett naturområde, där det finns ett vattenområde, en vandringsled och ett djurliv som är jättehärligt. Personligen blir jag inskränkt i min rörelsefrihet och det är inte rimligt att vi ska få det sämre för att någon annan ska tjäna pengar, sa Anne-Lie Askelin, ordförande i Gylle-Fjärdingslövs byalag.

Hon fick medhåll av många. En man tog till orda:

– Jag har valt att bo här på slätten, och vill ha den som den är. Och då kommer ni och kör över oss, det tycker jag inte om.

John Hallbäck svarade att platsen valts ut eftersom det är relativt långt till närmaste bostadshus. Och han bedömde att det fanns ganska stora marginaler för att uppfylla kraven avseende buller och skuggor i förhållande till närliggande bebyggelse.

Åhörarna gjorde klart att de inte kommer att ge sig, och kämpa så länge det behövs. Och John Hallbäck orsakade viss irritation när han klargjorde att Eolus Vind kommer att gå vidare med planerna oavsett hur många närboende som är motståndare, och att överklaga ett eventuellt negativt beslut.

– Gör ni det även om det finns ett väldigt stort motstånd i byn? frågade någon.

– Ja, om vi anser att det är rätt så gör vi det, sa John Hallbeck.

De boende har fram till den 10 februari på sig att komma in med synpunkter. Då ska även boende kring ett mindre verk i Södra Åby ge sin syn på den bygglovsansökan. Sedan är det upp till Trelleborgs kommun att avgöra om det blir bygglov eller inte.

En person på mötet föreslog att man istället för att bygga på slätten placerar vindkraftverket i Malmö, där John Hallbeck själv bor.

– Där har ni ju redan decibelen.