Trelleborg

Bullerförbud överklagas

Trelleborg Artikeln publicerades

Nu sällar sig även Trelleborgs frivilliga skytteförening till de klubbar som överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut att förbjuda skytte i Maglarp på kvällar och helger om inte bullret dämpas.

Skytteföreningen kräver i sitt överklagande att beslutet upphävs och att förbudet inte ska gälla under tiden frågan behandlas.

Som argument för sin begäran skriver föreningen att bullret vid skjutning med mauser mätts upp till 80 decibel för de boende. Enligt föreningen är 80 decibel godtagbart när det gäller skyttebanor byggda före 1982.

Unders 2011 har skytteföreningen planerat att skjuta med mauser vid 14 tillfällen på vardera 30 minuter. Föreningen anser att sju timmars störning är obetydlig.

K-pistskytte planeras ungefär tio gånger. Tiden för k-pistskyttet varierar mellan 1,5 timmar upp till 4 timmar, enligt föreningen. Bullret ska ligga cirka 10 decibel lägre vid mauserskytte, enligt föreningen.

Sammanlagt har nu fem av de nio klubbarna vid Maglarps skyttecentrum överklagat beslutet.