Trelleborg

Bulleråtgärder på skjutbanan planeras till hösten

Trelleborg Artikeln publicerades

Extra bullervallar och skjul att skjuta i. Till höst kan Maglarps skyttecentrum till slut få sina bulleråtgärder.

Villor på Stavstensudde och skytteförening i närheten har under många år varit en kombination som skapat problem. Att flytta på Maglarps skyttecentrum har inte varit ett alternativ. I stället har det nu blivit aktuellt att åtgärda bullret.

Fullmäktige har tidigare beslutat att anslå 3,2 miljoner kronor för att göra skyttecentrum mindre bullrigt. Nu söker servicenämnden bygglov för projektet.

- Vi kommer att jobba med detta under sommaren. Till hösten kan vi sedan sätta igång med det praktiska, säger Henrik Alkevall på Servicenämnden.

De åtgärder som det handlar om är att bygga extra bullervallar och skjul som används att skjuta i. På det sättet skulle ljudet isoleras.

Maglarps skyttecentrum har runt 800 utövare. För ett år sedan tog fritidsnämnden och servicenämnden beslut att bygga bullervall runt området.